Бібліографічні списки та покажчики

  2024 рік
 • Радіоелектроніка, інформатика, управління: до 25-ї річниці заснування наукового журналу «Радіоелектроніка, інформатика, управління»
  Бібліографічний покажчик підготовлено до 25-ї річниці створення наукового журналу «Радіоелектроніка, інформатика, управління».
  Метою покажчика є ознайомлення фахівців у галузі радіоелектроніки та телекомунікації, математичного та комп’ютерного моделювання, нейроінформатики та інтелектуальних систем, інформаційних технологій та управління у технічних системах з інформацією про публікації вчених та фахівців у цьому науковому виданні.
  До покажчика входять наукові статті за період з 1999-2024 рік українською, російською та англійською мовами. Бібліографічні описи розташовані в хронологічному порядку виходу номерів журналу, всередині кожного року – за алфавітом авторів та заголовків. Публікації іноземними мовами представлені наприкінці кожного підрозділу.

  2022 рік
 • Факультет комп’ютерних наук і технологій: історія і сьогодення
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з газет українською мовою (85 назв).

 • Наукові статті викладачів кафедри програмних засобів
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами статей з фахових періодичних видань та наукових збірок в друкованому та електронному вигляді українською, англійською та російською мовами за 2002-2022 роки (414 назв).

 • Книги викладачів кафедри програмних засобів
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг українською, російською та англійською мовами (49 назв).

 • Наукові праці викладачів кафедри комп’ютерних систем та мереж
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів та збірок, інтернет-ресурсів українською, англійською та російською мовами за 1988-2022 роки (273 назви).

 • Наукові праці викладачів кафедри системного аналізу та обчислювальної математики
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та електронних ресурсів українською, російською та англійською мовами (88 назв).

 • Договірне право
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською мовою (141 назва).

 • Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та електронних ресурсів українською та англійською мовами (37 назв).

 • Наукові праці Л. Й. Івщенка
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та електронних ресурсів українською, російською та англійською мовами (82 назви).

  2021 рік
 • Електронна торгівля в умовах цифровізації економіки
  До покажчика входять книги, статті періодики та електронні ресурси, які є в бібліотеці університету за період з 2016 по 2021 рік українською, російською та англійською мовами (377 назв).
  Мета запропонованого бібліографічного покажчика полягає у розкритті суті, змісту та ролі електронної торгівлі в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки. Розглянуто інструментарій електронної торгівлі на базі глобальної мережі Internet-маркетингу, сфери та основні принципи ведення електронної комерції. Покажчик призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для комерсантів-практиків з метою підвищення кваліфікації у сфері електронної комерції.

 • Інноваційні технології в управлінні підприємством
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та англійською мовами за 2004-2021 роки (276 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей (маркетологів та менеджерів) вищих навчальних закладів з технологіями, методами та прикладами вирішення стратегічних, антикризових завдань управління підприємствами в державному та корпоративному секторах в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

 • Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні та світі
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та англійською мовами за 2009-2021 роки (308 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з дослідженнями стану страхового ринку та перспективами подальшого розвитку.

 • Публікації науковців НУ «Запорізька політехніка», що надійшли до фонду наукової бібліотеки у 2021 році
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів (59 назв).

 • Українське козацтво як культурно-історичний феномен
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською мовою (86 назв).

 • Оптимізація адаптаційних можливостей людини як фактора подолання кризових ситуацій
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською та англійською мовами (72 назви).

 • Студентство у фокусі історії та сучасності
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською та англійською мовами (43 назви).

 • 30 років зміцнення української державності
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет-ресурсів (58 назв).

 • Стежками рідної землі
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською та російською мовами (33 назви).

 • Референдум як форма безпосередньої демократії
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет-ресурсів українською, англійською та російською мовами (32 назви).

 • Конституційно-правові гарантії захисту прав і свобод
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською мовою (89 назв).

 • Проєктний підхід в управлінні бізнесом
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет-ресурсів українською та російською мовою (57 назв).

 • Механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською мовою (141 назва).

 • Рідкісні та цінні видання у фонді наукової бібліотеки (1804-1945 рр.)
  До даного покажчика відібрана література, видана протягом 1843-1945рр. (178 назв). В основному це література з природничих та технічних наук, а також художні видання.
  Найстарішою книгою є художнє видання англійською мовою (Shakespeare, William. The lays and poems: сomplete in seven volumes : with the life and portrait of the poet. Vol. 2 / W. Shakespeare. – Leipzig : Tauchnitz, 1843. – 84 p.).
  Структура покажчика складається за розділами, відповідно до «Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання України», де зазначені основні групи документів для включення до Державного реєстру, всередині кожного розділу матеріал розміщено – за алфавітом авторів та заголовків.
  Покажчик розрахований як на професорсько-викладацький склад, науковців, студентів, архівних, бібліотечних працівників так і на всі категорії користувачів, які цікавляться історичним розвитком природничих та технічних наук.

  2020 рік
 • Наукові публікації професорсько-викладацького складу Національного університету «Запорізька політехніка» в наукометричній базі даних SCOPUS за 2019 р.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами статей науковців Національного університету «Запорізька політехніка» в наукометричній базі даних Scopus англійською мовою за 2019 рік (151 назва).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів з публікаційною активністю науковців університету в наукових фахових виданнях, які індексуються в наукометричній базі даних Scopus.

 • Перспективи розвитку зеленої економіки
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та російською мовами за 2008-2020 роки (203 назви).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів і студентів з розвитком зеленої економіки у різних галузях господарства.

 • Стратегії публічного управління
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та англійською мовами за 2009-2020 роки (415 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних та правознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів з технологіями, методами та прикладами вирішення стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

 • Сучасний стан та тенденції розвитку туризму: світовий та національний досвід
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2008-2020 роки (256 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з тим, що туризм є розвинутою та однією з найбільш динамічних галузей світової економіки. Ця галузь може забезпечити значний внесок в економіку держави у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від зовнішньоекономічної діяльності та поповнення державного бюджету через сплати податків. Також їх треба враховувати при плануванні роботи турфірм для прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень. Визначено, що основними тенденціями розвитку туризму є: підвищення рівня комплексного обслуговування туристів, зростання індивідуалізації потреб клієнтів, зміна структури туристичних потоків, широке використання інформаційних технологій в туризмі.

 • Книги викладачів ІНСТИТУТУ ІНФОРМАТИКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг з фонду Наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" з 2015 по 2020 рр. (33 назви).

 • Книги викладачів ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг з фонду Наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" з 2015 по 2020 рр. (41 назва).

 • Книги викладачів МАШИНОБУДІВНОГО ІНСТИТУТУ
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг з фонду Наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" з 2015 по 2020 рр. (59 назв).

 • Книги викладачів ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг з фонду Наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" з 2015 по 2020 рр. (31 назва).

 • Книги викладачів ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг з фонду Наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" з 2015 по 2020 рр. (47 назв).

 • Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2015-2020 роки (198 назв).
  Мета запропонованого бібліографічного покажчика полягає як у висвітленні теоретичних засад правничої діяльності так й у наданні методичних рекомендацій щодо правового виховання і навчання у вищих навчальних закладах.

 • Інноваційний розвиток підприємства
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет- ресурсів українською, російською та англійською мовами (281 назва).

 • Державна служба
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет- ресурсів українською, російською та англійською мовами (190 назв).

 • Академічна доброчесність – запорука якісної освіти і науки
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет- ресурсів українською та російською мовами (24 назви).

 • Фінанси і кредит
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг українською та російською мовами (81назва).

 • Методика викладання у вищий школі
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет- ресурсів українською, російською та англійською мовами (219 назв).

 • Інновації в освіті
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською та англійською мовами (44 назви).

 • Міжнародна електронна торгівля
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та електронних ресурсів українською, російською та англійською мовами (50 назв).

 • Стейкхолдери
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет- ресурсів українською та російською мовами (39 назв).

 • Управління якістю на підприємстві
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та інтернет- ресурсів українською та російською мовами (55 назв).

 • Голодомор 1946-1947 рр. в Україні
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та електронних ресурсів українською та російською мовами (22 назви).

 • Міжнародна інвестиційна діяльність
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською, російською та англійською мовами (114 назв).

 • Управління економічною безпекою держави
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та електронних ресурсів українською, російською та англійською мовами (86 назв).

 • Управління соціальною безпекою держави
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів українською, російською та англійською мовами (47 назв).

 • Право інтелектуальної власності
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статтей з журналів та електронних ресурсів українською, російською та англійською мовами (117 назв).

 • Охорона праці – запорука життя
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською таросійською мовами (65 назв).

 • Фінансова система України в умовах економічних перетворень
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2007-2019 роки (349 назв).
  Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з фінансовою системою як складової соціально-економічного розвитку країни, яка полягає у використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, механізмів фінансово-економічного регулювання у взаємозв'язку з стратегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки.

  2019 рік
 • Ефективність державного управління в умовах глобалізації
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та російською мовами за 2008-2019 роки (203 назви).
  Метою покажчика є ознайомлення викладачів і студентів з формами і методами державного управління в різних сферах суспільного життя.

 • Психологія діяльності людини
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 1996-2019 роки (291 назва).
  Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями в цій сфері.

 • Майбутнє за відновлюваною енергетикою
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами статей з журналів українською та російською мовами (40 назв).

 • Трансформація вищої освіти України в умовах викликів ХХІ століття
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами статей з журналів українською та англійською мовами (47 назв).

 • Корпоративна культура та бізнес-клімат в організації
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2002-2019 роки (230 назв).
  Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з методами та принципами корпоративної культури на підприємствах.

 • Конституційне право зарубіжних країн
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською та російською мовами (29 назв).

 • Організація наукової та науково-дослідної роботи
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2010-2019 роки (360 назв).
  Мета запропонованого бібліографічного покажчика полягає як у висвітленні теоретичних засад науково-дослідної діяльності так й у наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт.

 • Математичний калейдоскоп
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською та російською мовами (64 назви).

 • Новітні банківські технології
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською, російською та англійською мовами (57 назв).

 • Технології успішного бізнесу
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською, російською та англійською мовами (45 назв).

 • Культура української мови (публікації викладачів ЗНТУ)
  Рекомендаційний список літератури складено за матеріалами газети «Інженер-машинобудівник» українською мовою (59 назв).

 • Історія техніки і технологій
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською та російською мовами (60 назв).

 • Загадкова культура Китая
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською та російською мовами (72 назви).

  2018 рік
 • Впровадження енергозберігаючих технологій – нагальна проблема нашого часу
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2006-2018роки (232 назв).
  Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями в цій сфері.

 • Міжнародне право як регулятор відносин між державами
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2007-2018 роки (204 назви).
  Метою покажчика є ознайомлення студентів і викладачів з правовим забезпеченням міжнародних відносин.

 • Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами за 2006-2018 роки (285 назв).
  Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з формуванням нової філософії соціальної політики, яка б органічно поєднала в собі об’єктивне і суб’єктивне в життєдіяльності суспільства, ставила в центр людину, її інтереси і потреби. А також пошук шляхів вдосконалення роботи соціального захисту в умовах ринкової економіки.

 • Особливості управління персоналом організації
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами за 2002-2018 роки (300 назв).
  Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з сучасними стратегіями управління персоналом.

 • Перспективи розвитку транспортної логістики
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2005-2018 роки (202 назви).
  Метою покажчика, який систематизує і охоплює цілу гаму завдань та умов вдосконалення транспортно-логістичних систем є ознайомлення викладачів та студентів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями в цій сфері.

 • Перспективи розвитку енергетичної галузі
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською та російською мовами (45 назв).

 • Мова – духовне багатство народу
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською та російською мовами (47 назв).

 • Інтелектуальна власність та ії захист в Україні
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською та російською мовами (31 назва).

 • Роль освіти у житті людини
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг та статей з журналів українською та російською мовами (27 назв).

 • Космічна ера людства
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами статей з журналів українською, російською та англійською мовами (49 назв).

 • Інноваційні технології у транспортній галузі
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (53 назви).

  2017 рік
 • Наукові праці Кафедри автомобілів :
  до 117 річниці створення Запорізького національного технічного університету

  Бібліографічний покажчик відображає праці Кафедри автомобілів Запорізького національного технічного університету. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1959–2017 рр. Покажчик містить нарис з історії створення, розвитку та сьогодення кафедри, іменний покажчик авторів праць.
  Метою даного покажчика є ознайомлення читачів з науковою діяльністю кафедри, відображення праць викладачів та співробітників кафедри за 1959-2017 роки. До складу покажчика увійшли монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, матеріали конференцій і семінарів, авторські свідоцтва та патенти, депоновані рукописи, інформаційні листки, дисертації й автореферати тощо.

 • Безпека праці: медичний аспект
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, веб-документів українською та російською мовами за 2003-2017 роки (235 назв).
  Оскільки важливою складовою безпеки праці є попередження травматизму та профзахворювань на робочих місцях, ми створили цей покажчик з метою допомоги оволодінню знаннями та навичками у цій сфері студентам, викладачам та всім бажаючим, що в свою чергу є запорукою збереження здоров’я і працездатності.

 • Інформаційні технології в банківському секторі
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами за 2005-2017 роки (153 назви).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями в галузі інформаційних технологій у банківській сфері.

 • Авіаційні матеріали
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 1970-2017 роки (260 назв).
  Метою бібліографічного покажчика «Авіаційні матеріали», який систематизує і охоплює цілу гаму матеріалів і технологій авіаційного спрямування є ознайомлення викладачів та студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями в цій сфері.

 • Кримінально-правовий захист особи в Україні та світі
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2007-2017 роки (200 назв).
  Метою покажчика є ознайомлення студентів і викладачів з механізмом кримінально-правового захисту прав та законних інтересів громадян, як в Україні та і в зарубіжних країнах.

 • Кар’єрні стратегії у сучасному українському суспільстві
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами за 2004-2017 роки (182 назви).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з останніми тенденціями розвитку ринку праці, де висуваються особливі вимоги до випускників вузів. Вони повинні бути готовими заявити про себе як про гнучкі особистості, які готові прийняти виклик складної ситуації й вибудувати оптимальний кар'єрний шлях.

 • Міжнародний досвід застосування інтернет-маркетингу
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (32 назви).

 • Сучасна реклама: нові тренди просування товарів та послуг
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, веб-документів українською, російською та англійською мовами за 2012-2017 роки (246 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та досягненнями в організації нових вітчизняних та міжнародних технологій просування товарів та послуг.

 • Інновації – в будівництво
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (37 назв).

 • Бібліотеки ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу (до Всеукраїнського дня бібліотек)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (44 назви).

 • Готуючи інженерну еліту для країни
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами статей з журналів українською та російською мовами (40 назв).

 • Новітні методи виробництва авіаційних двигунів
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами статей з журналів українською, російською та англійською мовами (31 назва).

 • Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами (26 назв).

 • Інтеграція науки і освіти – запорука якісної підготовки кадрів
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (33 назви).

 • Сучасне наукоємне виробництво
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (48 назв).

 • Роль та місце винахідництва в інноваційному розвитку України
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (17 назв).

  2016 рік
 • Народне господарство Запорізького краю (2010-2016 рр.)
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів та газет, інтернет-ресурсів українською та російською мовами за 2010 – 2016 роки (178 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з сучасним станом народного господарства Запорізького краю, його досягненнями, напрямками його подальшого розвитку.

 • Майбутнє за альтернативною енергією
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (34 назви).

 • Медична наука – великому спорту
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів та інтернет-ресурсів українською та російською мовами за 2000-2016 роки (224 назви).
  Якісна всебічна підготовка фахівців зі спортивної медицини та фізичної реабілітації на сучасному етапі набуває все більшого значення. Особливо актуальними у рамках підготовки спеціалістів за названими напрямами є питання, що стосуються збереження і зміцнення здоров’я людей, покращення якості їх життя та забезпечення активного творчого довголіття шляхом оптимізації рухової активності, а також такі питання, що стосуються більш швидкого відновлення здоров’я і працездатності травмованих спортсменів і хворих різноманітного профілю за допомогою фізичної реабілітації. Метою вивчення відповідних дисциплін є набуття студентами знань про найбільш ефективні засоби фізичної культури й інші фізичні чинники, які використовуються для раннього повернення спортсменів, а також всіх хворих та інвалідів до тренувальних, побутових і трудових процесів, а також для попередження або ліквідації ускладнень патологічного процесу. Допомогти студентам і всім бажаючим оволодіти необхідними знаннями може створений покажчик «Медична наука – великому спорту».

 • Заповідні та сакральні місця нашої Батьківщини
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів та газет українською, російською та англійською мовами за 2005-2016 роки (165 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів з конкретними об’єктами природно-заповідного фонду України в контексті загальнодержавної проблеми збереження живої природи. Особлива увага приділяється законодавчій базі охорони територій.

 • Готельний та ресторанний бізнес як основа розвитку туризму
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2005-2016 роки (236 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями з організації туристичної індустрії, готельної справи та ресторанного бізнесу як важливих складових у сфері дозвілля.

 • Традиції та перспективи університетської науки (наукові дослідження, наукові школи, наукові парки)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, англійською та російською мовами (47 назв).

 • Якість продукції – необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, англійською та російською мовами (36 назв).

 • Нова техніка та прогресивні технології на транспорті
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (24 назви).

 • Права людини: крізь призму вітчизняного та міжнародного права
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2003-2016 роки (170 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів про стан із правами людини в Україні і світі.

 • Новітні технології у вітчизняній та міжнародній торгівлі
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2004-2016 роки (283 назви).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями з теоретичних та практичних знань організації нових технологій у вітчизняній та міжнародній торгівлі.

 • Історія техніки та вітчизняні досягнення світового значення
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (51 назва).

 • Маркетинг в Україні – технології нової ери
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (55 назв).

 • Нові технології та майбутнє людства
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (30 назв).

 • Формування національної гуманітарно-технічної еліти: проблеми та перспективи
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (36 назв).

 • У пошуку нових рішень: ефективні технології управління бізнесом
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (54 назви).

 • Рекреаційні ресурси України
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (68 назв).

 • Енергетична безпека України: теорія і практика забезпечення
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (66 назв).

 • Охорона праці в галузі: профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (71 назвa).

 • Новітні технології в літакобудуванні
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (25 назв).

 • Висока якість – вимога часу
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами за 1974-2015 роки (150 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з теорію та методологією управління якістю, принципами побудови та функціонування систем управління якістю, нормативно-законодавчими, організаційними та економічними питання з управління якістю товарів та послуг.

 • Проблеми маркетингових досліджень сучасного ринку
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами за 2004-2015 роки (267 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями з теоретичних та практичних знань організації розвитку маркетингових досліджень в економіці та промисловості.

 • Формування екологічного світогляду молоді
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1991-2015 роки (139 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з організацією екологічної освіти та виховання, спрямованих на формування екологічної свідомості молоді, на її знання законів живої природи, розуміння суті взаємин живих організмів з навколишнім середовищем.

 • Перспективи розвитку будівничої індустрії
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2005-2015 роки (200 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів з питаннями організації та управління будівництва, перспективами розвитку будівельної промисловості, енергозбереженню в будівництві, фінансування та облік в будівельної галузі.

 • Управління персоналом
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами за 2000-2015 роки (197 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з теоретичними аспектами, актуальними питаннями, інноваціями та останніми розробками в галузі управління персоналом.

 • Охорона праці та професійні захворювання: рішення актуальних проблем
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2003-2015 роки (182 назви).

 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською мовами за 2005-2015 роки (150 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з питаннями регулювання соціально-трудових відносин, оплатою праці, стимулюванням оптимального використання ресурсів та підвищенням продуктивності, ефективності праці, плануванням праці.

 • Економічні реформи в Україні: виклики сьогодення
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською, російською та англійською мовами за 2003 - 2015 роки ( 212 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями з теоретичних та практичних знань з реформами, спрямованими на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки України.

 • Банківська діяльність в умовах кризи
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами за 2000-2015 роки (206 назв).
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями у сфері банківської діяльності та її регулювання, зокрема в умовах фінансових та економічних криз.

  2015 рік
 • Наукові праці кафедри обладнання і технології зварювального виробництва
  Бібліографічний покажчик складено до 50-річчя заснування кафедри обладнання і технології зварювального виробництва та 115-ї річниці створення Запорізького національного технічного університету.
  Метою даного покажчика є ознайомлення читачів з науковою діяльністю кафедри, відображення праць викладачів та співробітників кафедри за 1954-2015 роки. До складу покажчика увійшли монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, матеріали конференцій і семінарів, авторські свідоцтва та патенти, депоновані рукописи, дисертації й автореферати тощо.

 • Словники викладачів ЗНТУ
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (34 назви).

 • Науково-дослідницька робота в університеті
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (67 назв).

 • Лексикографічні праці викладачів ЗНТУ
  (до 115-ї річниці ЗНТУ)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (47 назв).

 • Вища освіта та кар'єра
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (51 назвa).

 • Яка вона – сучасна родина
  (до Міжнародного дня сім'ї)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (30 назв).

 • Великий травень великої Перемоги
  (до Дня Перемоги)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (61 назва).

 • Безпека праці – стимул якості
  (до Всесвітнього дня охорони праці)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (55 назв).

 • Економічна ефективність – основна мета виробництва
  (на допомогу студентам-дипломникам)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, російською та англійською мовами (35 назв).

 • Особливості розвитку туризму в Україні
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик створено з метою ознайомлення викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться туризмом, з сучасним станом туристичної індустрії, напрямками її подальшого розвитку.
  Покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2000-2014 роки (264 назви).

 • Пенсійна система в Україні та світі: переваги та недоліки
  Метою рекомендаційного бібліографічного покажчика “Пенсійна система в Україні та світі: переваги та недоліки” є ознайомлення викладачів та студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями з теоретичних та практичних знань з необхідністю реформування пенсійної системи в Україні.
  Покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською та російською мовами за 2003-2013 роки (199 назв).

 • Екологічні загрози людству: проблеми та шляхи вирішення
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик створено з метою ознайомлення викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться проблемою екологічної безпеки, з сучасними поглядами дослідників, які працюють у сфері захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних або потенційних загроз, що створюються антропогенними чи природними чинниками стосовно навколишнього середовища.
  До покажчика входять книги, статті періодики, які є в науковій бібліотеці університету за період з 1990 до 2013 р. українською та російською мовами (206 назв).

  2014 рік
 • Самореалізація студента у суспільстві знань
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (48 назв).

 • Правове забезпечення господарської і підприємницької діяльності
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів з основними положеннями господарського права, правового забезпечення підприємницької діяльності, взаємодії суб’єктів господарювання між собою та іншими суб’єктами господарського права, органами місцевого самоврядування.
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2001-2013 роки (245 назв ).

 • Висока якість – вимога часу
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (43 назви).

 • Самоврядування – право, гарантоване державою
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів англійською, українською та російською мовами (142 назви).

 • Оптимізація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (35 назв).

 • Інноваційні методи та технології підготовки інженерних кадрів
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (34 назви).

 • Україна на шляху до незалежності
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською мовою (64 назви).

 • Екологічна освіта – основа третього тисячоліття
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (96 назв).

 • Все починається з родини
  ( 2014 рік - Міжнародний рік сім'ї )
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (51 назва).

 • Інтернет-комунікації в промислових сферах та економіці
  Метою бібліографічного покажчика «Інтернет-комунікації в промислових сферах та економіці» є ознайомлення викладачів та студентів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями з теоретичних та практичних знань організації розвитку Інтернет-комунікацій в економіці та промисловості.
  До покажчика входять книги, статті періодики, які є в бібліотеці університету за період з 2003 по 2014 рік українською та російською мовами (239 назв).
  Матеріал розміщено за розділами, всередині кожного розділу – за алфавітом авторів та заголовків.

 • Подвиг народу - подвиг безсмертя
  ( до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (60 назв).

 • Зберегти пам’ять поколінь
  ( до Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (124 назви).

 • Економічна ефективність проектних рішень
  ( на допомогу студентам-дипломникам)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (37 назв).

 • Охорона праці – охорона життя
  ( на допомогу студентам-дипломникам)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (80 назв).

 • Наукові світи Володимира Вернадського
  (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського)
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (44 назви).

 • Видатні жінки в світовій історії
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (46 назв).

 • Бібліотечні ресурси на допомогу дослідницькій діяльності
  Бібліографічний список літератури складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (60 назв).

  2013 рік
 • Кадрова складова як стратегічний чинник інноваційного розвитку підприємства
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1999-2013 роки (165 назв).

 • Психологічні виміри адаптації студентів у навчальний процес
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською та російською мовами за 2003-2013 роки (141 назв).

 • Технології соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською та російською мовами за 2005-2013 роки (135 назв).

 • Використання інформаційних технологій в різних сферах народного господарства
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2003-2012 роки (181 назва).

 • Інтеграція України в міжнародне співтовариство: економічний аспект
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською та російською мовами за 2003-2013 роки (140 назв).

 • Як забезпечити успіх у бізнесі
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (45 назв).

 • Інтелектуальні технології – технології майбутнього
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (94 назви).

 • Теорія і практика підприємництва
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (88 назв).

 • Вища технічна освіта в Україні за умов входження до єдиного освітнього простору
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (52 назви).

 • «Вік живи – вік учись»
  (До Міжнародного дня студента)
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (94 назви).

 • «Краса і сила української мови»
  (До Дня української писемності та мови)
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (43 назви).

 • «Автомобілебудування – провідна галузь промисловості України»
  (До Дня автомобіліста і дорожника)
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (26 назв).

 • «Запорізька область у роки Великої Вітчизняної війни»
  (До 70 річчя визволення від фашистських загарбників)
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (53 назви).

 • Машинобудування України: тенденції розвитку
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (57 назв).

 • Бєліков Сергій Борисович
  Біобібліографічний покажчик відображає праці С. Б. Бєлікова, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри фізичного матеріалознавства, ректора Запорізького національного технічного університету. До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1976-2012 рр. Покажчик містить хроніку життя та діяльності вченого, нарис про нього, іменний покажчик співавторів праць.

 • Україна – туристичний діамант Європи
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (39 назв).

 • Енергозбереження у промисловому виробництві – справа державної ваги
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (24 назви).

 • Перспективне небо майбутнього: розвиток авіаційної галузі в Україні та світі
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (33 назви).

 • Тероризм як одна з глобальних проблем
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (151 назвa).

 • Соціальна справедливість у сучасному суспільстві
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (32 назви).

 • Технічний прогрес: концепції, моделі, оцінки
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (37 назв).

 • Викладач і студент у соціокультурних контекстах суспільства знань: сучасні горизонти взаємодії
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (145 назв).

 • Наукова робота у ВНЗ – вимога часу
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (84 назви).

 • Організаційно-педагогічні умови підготовки конкурентоздатного фахівця у ВНЗ України
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (33 назви).

 • Університетська наука на потребу часу
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (31 назва).

 • Охорона праці в дипломних проектах, роботах та магістерських дисертаціях
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (43 назви).

 • Економічна ефективність та конструктивне впровадження результатів наукових досліджень (на допомогу студенту - дипломнику)
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (40 назв).

 • Історія бізнесу
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською та російською мовами за 1990 – 2012 роки (233 назви).

 • Організація маркетингової діяльності на підприємстві
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1993-2012 роки (200 назв).

  2012 рік
 • Науково-технічний прогрес і культура
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (35 назв).

 • Запорізький край – регіон розвитку
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів та газет українською та російською мовами (35 назв).

 • Педагогічна майстерність викладача – запорука успішного професійного становлення випускників
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (46 назв).

 • Сучасний першокурсник : особливості його адаптації у ВНЗ
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (24 назви).

 • Охорона праці у виробничій та невиробничій галузях
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (181 назва).

 • Економічна ефективність впровадження інноваційних інженерних та організаційних рішень
  Бібліографічний список складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами (121 назва).

 • Методологія проведення наукових досліджень студентами та молодими науковцями
  З представленою літературою можна ознайомитись в ауд. 511 та 518
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською та російською мовами за 1983 – 2011 роки (73 назви).

 • Психологічні аспекти навчальної діяльності студентів ВНЗ
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з деякими психологічними аспектами, які є найважливішими.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською та російською мовами за 1983 – 2011 роки (112 назв).

 • Сучасний ринок туристичних послуг в Україні і світі
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та розробками у сфері туризму.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською, англійською та російською мовами за 2000-2011 роки ( 337 назв )..

 • Кредитно-модульна система організації навчального процесу у ВНЗ: особливості запровадження, становлення та перспективи
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення студентів та викладачів з основними положеннями Болонського процесу, матеріалами щодо організації навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2004-2011 роки (71 назва ).

 • Практичні аспекти викладання навчальних дисциплін у технічних ВНЗ
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з методами та методиками викладання навчальних курсів у вищих навчальних закладах технічного профілю, особливостями їх застосування.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів і газет українською та російською мовами за 1990 – 2011 роки (181 назв).

 • Сучасні види реклами
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями з теоретичних та практичних знань сучасної реклами.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1999-2011 роки (211 назви ).

  2011 рік
 • Психологічні засади управлінської діяльності
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з психологією управління.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів та газет українською та російською мовами за 1993 – 2010 роки (225 назв).

 • Фінансовий менеджмент
  Метою бібліографічного покажчика “Фінансовий менеджмент” є ознайомлення викладачів та студентів всіх спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та базовими знаннями з теоретичних та практичних знань з фінансового менеджменту.
  До покажчика входять книги, статті періодики, які є в бібліотеці університету за період з 1993 по 2010 рік українською та російською мовами.( 172 назви).

 • Інноваційна діяльність підприємства та ії регулювання
  Метою бібліографічного покажчика “ Інноваційна діяльність підприємства та ії регулювання ” є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та змінами у сфері розвитку інноваційної діяльності в Україні та зарубіжних країнах.
  До покажчика входять книги, статті періодики, які є в бібліотеці університету за період з 2000 по 2010 рік українською та російською мовами.( 212 назви).

 • Тіньова економіка в Україні і світі
  Метою бібліографічного покажчика “Тіньова економіка в Україні і світі” є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та розробками у сфері боротьби з економічною злочинністю.
  До покажчика входять книги, статті періодики, які є в бібліотеці унівеситету за період з 2000 по 2010 рік українською та російською мовами. ( 161 назва).

  2010 рік
 • Економіка туризму
  Метою бібліографічного покажчика “Економіка туризму” є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та розробками у туристичній індустрії.
  До покажчика входять книги, статті періодики, які є в бібліотеці університету за період з 2000 по 2009 рік українською та російською мовами. ( 219 назв).

 • Трудові ресурси та особливості розвитку робочої сили в сучасних умовах
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів всіх спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та базовими знаннями з теоретичних та практичних знань з охорони праці.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2000 – 2009 роки ( 110 назв).

 • Історія рідного краю
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з історією Запорізького краю.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів та газет українською та російською мовами за 1970 – 2009 роки ( 279 назв).

 • Охорона праці на підприємствах та в організаціях
  Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів всіх спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та базовими знаннями з теоретичних та практичних знань з охорони праці.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1974-2009 роки (200 назв ).

 • Релігієзнавство: світові та національні релігії
  Основна мета і сенс запропонованого покажчика полягає у спробі заглибити читача у безмежні надра релігійних явищ, спонукати до необхідності осягнення феномена релігії загалом, до розмірковування про його важливість у життєдіяльності людського соціуму.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2000 – 2008 роки (135 назв).

  2009 рік
 • Загроза та механізм банкрутства
  Цей покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасну економічну теорію, фінансову теорію, економіку підприємств, сучасний розвиток світогосподарських процесів, майбутнім економістам, менеджерам, маркетологам.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1998 – 2008 роки (112 назв ).

 • Інтелектуальна власність та ії захист
  Покажчик містить великий обсяг інформації, яка дає змогу осмислити і зрозуміти поняття терміна “інтелектуальна власність” та ії захист в країнах світу та вУкраїні.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1997 – 2007 роки (113 назв ).

 • Країни світу: тенденції розвитку та перспективи.Америка
  Покажчик містить великий обсяг інформації, яка дає змогу осмислити і зрозуміти складні проблеми сучасного розвитку країн і регіонів, галузей господарства, побачити його територіальні відмінності. Тут міститься багатий матеріал, необхідний для поглибленого вивчення економічної і соціальної географії світу, економічного і політичного розвитку країн Америки.
  Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1997 – 2007роки ( 281назва ).

  2008 рік
 • Види страхування
  Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та змінами у сфері страхування.
  Складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 2000 – 2007 роки (147 назв).

 • Країни світу: тенденції розвитку та перспективи. Африка. Австралія
  Покажчик присвячений проблемам соціального та політичного розвитку країн Африки та Австралії.
  Складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1997 – 2006 роки (163 назви ).

 • Енергозбереження - актуальна проблема сучасності
  Метою бібліографічного покажчика “Енергозберження: актуальна проблема сучасності” є ознайомлення викладачів та студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями у цій галузі.
  Складений за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1985 – 2006 роки ( 165 назв).

 • Інфраструктура енергоринків
  Метою покажчика “Інфраструктура енергоринків” є ознайомлення викладачів та студентів вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями у цій галузі.
  Покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1993-2006 роки (178 назв).

 • Загроза тероризму та боротьба з ним
  Цей покажчик складено на допомогу вивчаючим історію, всесвітню історію, політичну історію, міжнародні відносини, право, проблеми сучасності.
  До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1991 по 2006 роки українською та російською мовами. (214 назв).

 • Країни світу: тенденції розвитку та перспективи. Азія
  Покажчик присвячений проблемам соціального та політичного розвитку країн Азії.
  До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1997 по 2005 роки українською та російською мовами. (316 назв).

 • Європейська та євроатлантична інтеграція України у сфері вищої освіти (Болонський процес). Частина 2
  Метою другої частини бібліографічного покажчика “Європейська та євроатлантична інтеграція України у сфері вищої освіти” є ознайомлення працівників та студентів вищіх навчальних закладів з основними документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, з найактуальнішими питаннями інтеграції України в європейський простір у галузі вищої освіти, з існуючими точками зору щодо цього, з положеннями, стандартами, вимогами, основними напрямами реалізації Болонського процесу, проблемами впровадження та застосування цих стандартів та вимог Болонської декларації у вищіх навчальних закладах України.
  До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 2003 по 2006 роки українською та російською мовами ( 88назв ).

 • Європейська та євроатлантична інтеграція України у сфері вищої освіти (Болонський процес). Частина 1
  Покажчик складено з метою ознайомлення працівників вищіх навчальних закладів, студентів з питаннями інтеграції України в європейський простір у галузі вищої освіти, з існуючими точками зору щодо цього, з положеннями, стандартами, вимогами, основними напрямами реалізації Болонського процесу, що є актуальним на сьогодняшній день в галузі вищої освіти України.
  До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 2002 по 2004 роки українською та російською мовами ( 92 назви ).

 • Періодика – 2006: анотований покажчик журналів, які одержує бібліотека ЗНТУ Ч.1.
  Алфавітний покажчик

  Покажчик дещо специфічний, але популярний – дає можливість ознайомитися не тільки з переліком періодичних видань, які одержує бібліотека, а й побачити перелік основних рубрик, дізнатись про тематику того чи іншого видання.

 • Періодика – 2006: анотований покажчик журналів, які одержує бібліотека ЗНТУ Ч.2.
  Тематичний покажчик

  Цей покажчик популярний серед викладачів та студентів університету. Він дає можливість ознайомитися не тільки з переліком періодичних видань за тематичними рубриками ББК (бібліотечно-бібліографічної класифікації) та УДК (універсальної десятичної класифікації), а й дізнатись про тематику того чи іншого видання.
  В покажчику дуже детально відображені тематичні рубрики, які входять до складу кожного періодичного видання, також можна дізнатися с якого року бібліотека одержує кожне періодичне видання.

 • Країни світу: тенденції розвитку та перспективи. Європа.
  Цей покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасну економічну теорію, фінансову теорію, міжнародні економічні відносини, сучасний розвиток світогосподарських процесів, майбутнім менеджерам. До покажчика входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1997 по 2005 роки українською та російською мовами.
  Покажчик може представляти інтерес як для студентів, так і для викладачів та співробітників вищих навчальних закладів. ( 177 назв ).

 • Україна у міжнародному економічному просторі
  Цей покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасну економічну теорію, фінансову теорію, торгівлю, зовнішньоекономічні стосунки України з країнами світу, майбутнім менеджерам.
  Покажчик може представляти інтерес як для студентів так і для викладачів вузів. До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1998 по 2005 років українською та російськими мовами.( 154 назви ).

 • Філософські проблеми наукового пізнання
  Виділені у цьому покажчику літературні джерела допоможуть зрозуміти суть проблеми наукового пізнання з точки зору такої науки як філософія, яка бачить основу такого пізнання у встановленні взаємовідносин людини з оточуючим світом. З урахуванням багатограності таких взаємовідносин, цей покажчик ми можемо рекомендувати усім тим, хто бажає оволодіти методами наукового пізнання, хто бажає поповнити та вдосконалити здобуті наукові знання, тим, хто знаходиться тільки на шляху до цього. Тобто покажчик може представляти інтерес як для студентів, так і для викладачів та співробітників вузів.
  До покажчика входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1977 по 2005 роки українською та російською мовами.( 91 назва).

 • Педагогіка і психологія у вищій школі
  Покажчик складено з метою ознайомлення працівників вищіх навчальних закладів, студентів з питаннями педагогіки та психології у вищій школі України, а саме: з питаннями психології навчання та виховання, педагогічної майстерності, методів, методик, форм навчання та ін. Покажчик може представляти інтерес як для студентів, так і для викладачів вузів.
  До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1977 по 2005 роки українською та російською мовами.( 67 назв).

 • Транснаціональні корпорації у світовій економіці
  Покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасну економічну теорію, фінансову теорію, міжнарожні економічні відносини, сучасний розвиток світогосподарських процесів, майбутнім менеджерам, маркетологам. Покажчик може представляти інтерес як для студентів так і для викладачів вузів. До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1991 по 2004 роки українською та російською мовами.( 150 назв).

 • Біржова справа
  Покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасну економічну теорію, фінансову теорію, майбутнім менеджерам за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1996 – 2004 роки ( 76 назв ).

 • Місце і роль молоді в формуванні соціокультурного простору нації
  Покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасну соціологію, демографію, психологію та право.
  До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1993 по 2004 роки українською та російською мовами ( 112 назв ).

 • Трудове право України
  Покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасне трудове право.
  До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1993 по 2004 роки українською та російською мовами ( 195 назв ).

 • Україна у світовому товаристві: економічний, політичний, культурний аспекти діяльності
  Покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасну зовнішньополітичну та зовнішньоекономічну діяльність України, участь її у міжнародних організаціях, а також міжнародні культурні зв’язки України.
  До нього входять книги, статті з журналів та збірників, які є в бібліотеці університету за період з 1997 по 2002 рік українською та російською мовами ( 110 назв ).

 • Керування портфельними інвестиціями
  Покажчик складено на допомогу вивчаючим сучасну економічну теорію, фінансову теорію, майбутнім менеджерам.
  До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1993 по 2003 роки українською та російськими мовами ( 62 назви ).

Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"