Вибрати категорію
ЗВО України
ЗВО країн світу

Заклади вищої освіти в мережі Internet

Заклади вищої освіти України
  
Університети Запоріжжя
  Національний університет "Запорізька політехніка"
  zp.edu.ua
   Національний університет «Запорізька політехніка» є провідним державним вищим навчальним закладом на Південному Сході України. ЗВО має IV рівень акредитації. Рішенням Державної акредитаційної комісії університету надана державна ліцензія (серія АE, номер 636806 від 19.06.2015) на здійснення освітньої діяльності за 56-ма спеціальностями та 36-ма напрямами підготовки.

  Запорізький національний університет
  znu.edu.ua
   ЗНУ - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. До його структури входять 17 факультетів, 64 кафедри, Нікопольський інститут, Науково-дослідний інститут українського козацтва, навчально-консультаційний центр в місті Мелітополь, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов, Центр бізнес-освіти. Усе це забезпечує здобуття якісної вищої освіти за 31 напрямом підготовки.

  Класичний приватний університет
  http://www.zhu.edu.ua
   Перший в Україні ВНЗ недержавної форми власності, заснований у 1992 році.Університет акредитований у цілому за ІV рівнем. Зараз на денному та заочному відділеннях Інституту журналістики та масової комунікації, Інституту права, на факультетах управління, економічному, юридичному, іноземної філології, а також здоров’я, спорту та туризму здійснюється підготовка бакалаврів за 24 напрямами, а також спеціалістів і магістрів за 35 спеціальностями. Має потужну спортивну базу.

  Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
  https://www.zieit.edu.ua
   Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій є недержавним вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації. Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності інституту є ліцензія Приватного вищого навчального закладу “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” серія АЕ № 270577 від 02.03.2013 року, сертифікат про акредитацію ВНЗ серія РІ-ІV № 0875630 від 06.07.2012 року.

  Запорізький державний медичний університет
  http://zsmu.edu.ua
   Запорізький державний медичний університет - це сучасний навчальний заклад, офіційно відкритий у 1968 р. і акредитований за IV рівнем акредитації. ЗДМУ представляє собою новий тип прогресивного багатопрофільного вищого навчального закладу по підготовці бакалаврів та магістрів медицини і фармації.
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"