Вибрати категорію
ВНЗ України
ВНЗ Росії
НЗ країн світу

Навчальні заклади в мережі Internet

Вищі навчальні заклади України
  
Університети Запоріжжя
   Запорізька державна інженерна академія
   zgia.zp.ua
    ВНЗ, який здійснює підготовку інженерів в області металургії, будівництва, електронної техніки, охорони навколишнього середовища, економіки та менеджменту. Загальний контингент студентів академії становить 14000 чоловік.Навчальний процес забезпечують 10 факультетів, 30 кафедр

   Запорізький національний технічний університет
   zntu.edu.ua
    ЗНТУ сьогодні - це 5 інститутів, 11 факультетів; 38 кафедр; 9 навчально-лабораторних корпусів із новітнім обладнанням. Він є найстаршим в області, провідним в регіоні. Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 33 спеціальностями.

   Запорізький національний університет
   znu.edu.ua
    ЗНУ - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. До його структури входять 17 факультетів, 64 кафедри, Нікопольський інститут, Науково-дослідний інститут українського козацтва, навчально-консультаційний центр в місті Мелітополь, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов, Центр бізнес-освіти. Усе це забезпечує здобуття якісної вищої освіти за 31 напрямом підготовки.

   Класичний приватний університет
   zhu.edu.ua
    Перший в Україні ВНЗ недержавної форми власності, заснований у 1992 році.Університет акредитований у цілому за ІV рівнем. Зараз на денному та заочному відділеннях Інституту журналістики та масової комунікації, Інституту права, на факультетах управління, економічному, юридичному, іноземної філології, а також здоров’я, спорту та туризму здійснюється підготовка бакалаврів за 24 напрямами, а також спеціалістів і магістрів за 35 спеціальностями. Має потужну спортивну базу.

   Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
   econom.zp.ua
    ЗІЕІТ - сучасна престижна освітня установа європейського рівня за змістом навчальних планів і програм, матеріально-технічною базою, інформаційно-технічним забезпеченням та організацією навчального процесу

   Запорізький державний медичний університет
   http://www.zsmu.edu.ua
    Запорізький державний медичний університет - це сучасний навчальний заклад, офіційно відкритий у 1968 р. і акредитований за IV рівнем акредитації. ЗДМУ представляє собою новий тип прогресивного багатопрофільного вищого навчального закладу по підготовці бакалаврів та магістрів медицини і фармації.
Бібліотека ЗНТУ