Корисна інформація

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

     SAIUP - Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – це проект, який реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні, має на меті застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає у орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі. Паралельно, Проект залучатиме МОН, аби уможливити ключові операційні новації для підтримки стійких змін в освіті України на національному рівні. Ініціатори, виконавці та партнери Проекту розглядають формування академічної культури загалом й академічної доброчесності як її складової зокрема як важливу складову трансформації української освітньої системи.

     Основи академічного письма
Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу. – К., 2016. – 61 с. (Завантажити документ )

Інформаційні бюлетені “Академічна доброчесність Infobulletin"

     "Як мені писати без академічного плагіату?"
Інформаційний бюлетень №1 (Завантажити документ )

     Чи тотожними є терміни “плагіат” та “порушення авторських прав”?
Інформаційний бюлетень №2 (Завантажити документ )

     Як вижити без самоплагіату
Інформаційний бюлетень №3 (Завантажити документ )

     Скільки відсотків можна?
Інформаційний бюлетень №4 (Завантажити документ )

     Студентський плагіат, частина 1. Хто винен?
Інформаційний бюлетень №5 (Завантажити документ )

     Студентський плагіат, частина 2. Що робити?
Інформаційний бюлетень №6 (Завантажити документ )

     Як підвищити якість оцінювання?
Інформаційний бюлетень №7 (Завантажити документ )

     Як підтримати чесність дистанційного навчання?
Інформаційний бюлетень №8 (Завантажити документ )

     Як поліпшити (не) дистанційне викладання?
Інформаційний бюлетень №9 (Завантажити документ )

     Як формулювати результати навчання?
Інформаційний бюлетень №10 (Завантажити документ )

     Як підготувати якісний силабус?
Інформаційний бюлетень №11 (Завантажити документ )

     Як посилити політику доброчесності закладу вищої освіти?
Інформаційний бюлетень №12 (Завантажити документ )

     Як протидіяти неправдивому авторству?
Інформаційний бюлетень №13 (Завантажити документ )

     Як запобігти аутсорсингу завдань?
Інформаційний бюлетень №14 (Завантажити документ )

     Як реагувати на порушення доброчесності?
Інформаційний бюлетень №15 (Завантажити документ )

     Якими бувають фальсифікації та фабрикації?
Інформаційний бюлетень №16 (Завантажити документ )

     Що сприяє недоброчесності?
Інформаційний бюлетень №17 (Завантажити документ )

     Як рецензувати дипломну роботу?
Інформаційний бюлетень №18 (Завантажити документ )

     Чому слід зважати на конфлікти інтересів?
Інформаційний бюлетень №19 (Завантажити документ )

     Які корупційні ризики можуть мати місце у ЗВО?
Інформаційний бюлетень №20 (Завантажити документ )

     Що нам слід змінити? Доброчесність в умовах війни.
Інформаційний бюлетень №21 (Завантажити документ )

     Як відновити викладання? Університет в умовах війни.
Інформаційний бюлетень №22 (Завантажити документ )

     В якій формі провести семестровий екзамен?
Інформаційний бюлетень №23 (Завантажити документ )

     Як підготувати тестове завдання?
Інформаційний бюлетень №24 (Завантажити документ )

     Як уберегтися від лабетів фабрик наукових публікацій?
Інформаційний бюлетень №25 (Завантажити документ )

     Що в сфері академічної доброчесності пропонує робити Рада Європи?
Інформаційний бюлетень №26 (Завантажити документ )

     Як допомогти студентам й аспірантам досліджувати доброчесно?
Інформаційний бюлетень №27 (Завантажити документ )

     Анонімно чи відкрито? Як рецензувати наукові статті?
Інформаційний бюлетень №28 (Завантажити документ )

Публікації (книги, статті, методичні матеріали тощо)

Онлайн-курс "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ"
Курс розроблений НаУКМА-онлайн та ГО ЕлібУКР за підтримки фонду Відродження.
Навчальне навантаження курсу відповідає 0,1 кредиту ЄКТС.

Навчальний посібник для лекторів, які використовують університетські модулі E4J із питань доброчесності та етики

Як ефективно впроваджувати зміни? Модель ADKAR

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / заг. ред.: Н. Г. Сорокіна, А. Є. Артюхов, І. О. Дегтярьова. — Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. — 169 с.

Академічна доброчесність. Аналітичний звіт та рекомендації : аналітична записка / уклад.: І. Єгорченко, М. Серебряков ; Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!». — 2018. — 37 с.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд дослідж. освіт. політики» ; заг. ред.: Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. — Київ ; Таксон, 2016. — 234 с.

Аналітична довідка за результатами досліджень практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України / Міністерство освіти і науки України, Інститут освітньої аналітики. — Київ, 2016. — 43 с.

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів : пер. з англ. / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — 2017. — 3 с.

Довідник з академічної доброчесності для школярів / уклад.: М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко ; заг. ред. О. О. Гужва. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. — 64 с.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упоряд.: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — 2019. — 41 с.

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / авт.-уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 39 с.

Основи академічного письма : методичні рекомендації та програма курсу / уклад.: Наталя Шліхта, Ірина Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — Київ, 2016. — 61 с.

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / авт.-уклад.: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 41 с.

Плагіат у вищій освіті : послуги з написання студентських робіт на замовлення: аналіз ситуації у вищій освіті Великобританії та подальші кроки/ Агенція забезпечення якості вищої освіти Великобританії. — 32 с.

Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : метод. посібник / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; кол. авт.: Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 44 с.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / авт.-уклад.: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 36 с.

Семененко Л. П. Академічна доброчесність — запорука якісної освіти / Семененко Лариса Петрівна // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Ф-т соц. комунікацій Харків. держ. акад. культури ; редкол. Л. Г. Бакуменко [та ін]. — Електрон. та текст. дані. — Харків, 2016. — С. 145–150.

Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний центр академічної доброчесності. — 2019. — 39 с.

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» / уклад. О. О. Гужва ; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. — 2016. — 72 с.

Відеоматеріали

Круглий стіл: "Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики" - Учасники заходу обговорили управлінські практики академічної доброчесності та забезпечення якості освіти, шляхи подолання наявних викликів щодо дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі.

Вебінар "Аналізуємо звіт про перевірку на плагіат" - Unicheck та Academic IQ - на вебінарі, який відбувся 22 квітня 2021 року обговорювалися основні аспекти звіту подібності, який формується після перевірки роботи на плагіат. Було розглянуто практичні кейси та найцікавіші запитання про перевірку тексту на плагіат та академічну доброчесність в університеті.

Вебінари “Академічна доброчесність” - відео та матеріали вебінарів, що допоможуть вам у формуванні академічної культури доброчесності та якості освіти.

Акредитація та якість освіти (фрагмент панельної дискусії Open Education Forum «Якість освіти та академічна доброчесність: чому якісна освіта обов'язково передбачає доброчесність»)

Якість освіти та академічна доброчесність (фрагмент панельної дискусії Open Education Forum «Якість освіти та академічна доброчесність: чому якісна освіта обов'язково передбачає доброчесність»)

Забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу (Відеозапис лекції професора кафедри системного аналізу і обчислювальної математики Запорізької політехніки Бахрушина Володимира Євгеновича )

Особливості забезпечення академічної доброчесності в природничих і технічних науках (Вебінар від SAIUP , провів Володимир Бахрушин, доктор фізико-математичних наук, професор Національного університету "Запорізька політехніка", 7 травня 2020р. )

Конкурс соціальної відеореклами «Чесність починається з тебе»

Що таке академічна доброчесність? (2 відео)

Академічна доброчесність

Презентації

Сценарії уроків та презентації «Академічна доброчесність»

Главчева Ю. М. Запобігання та виявлення академічного плагіату: системи виявлення подібностей (формування критеріїв відбору) [Електронний ресурс] : [презентація] / Главчева Ю. М. // Електронний репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR). — Дата публікації : 2017. — 21 слайд.

Ільченко І. О. Мережеві ресурси для перевірки на плагіат [Електронний ресурс] : семінар-практикум : [презентація] / Ільченко І. О. // НБ Чернігів. нац. технол. ун-ту. — Дата публікації : 2018. — 21 слайд.

Курбатов С. Етичні принципи в академічній діяльності [Електронний ресурс] : [презентація] / Сергій Курбатов // Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Дата публікації : [2016]. — 9 слайдів.

Литвиновський Є. Ю. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти
[Електронний ресурс] : [презентація] / Литвиновський Є. Ю. // Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Бібліотека. — Дата публікації : 2017. — 42 слайди.

Семененко Л. П. Антиплагиатная интернет система StrikePlagiarism.com [Электронный ресурс] : [презентация] / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Электронный репозитарий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (eNTUKhPIIR) — Дата публикаци : 2016. — 20 слайдов.

Сошинська Я. Є. Культура академічної доброчесності: як сформувати компетентності бібліотекаря? [Електронний ресурс] : [презентація] / Сошинська Я. Є. ; ВГО «Українська бібліотечна асоціація» // Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НБ ім. М. Максимовича. — Дата публікації : 2018. — 34 слайди.

Фініков Т. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба, книга, перспектива [Електронний ресурс] : [презентація] / Тарас Фініков // Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Дата публікації : [2016]. — 13 слайдів.

Оформлення бібліографічних списків

     Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи. Список використаної літератури відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури, дозволяє зробити висновок про ступінь фундаментальності проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні наукової роботи. Будь-яка наукова робота супроводжується списком літератури, складати який необхідно за певними правилами.

     В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.

     1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

     Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

     Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та приклади бібліографічних записів дивіться на сайті Книжкової палати України:

     Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання").
Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf

     Приклади бібліографічних записів. - Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf

     2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. - Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

     Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.

     Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного списку літератури
Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/doc/bib_opis.pdf

Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"